Khai trương Trung tâm Chứng nhận Halal quốc gia

Ông Trần Quốc Dũng – Giám đốc QUACERT cho biết, là tổ chức chứng nhận hàng đầu của Việt Nam, với định hướng phát triển là tổ chức chứng nhận quốc gia, QUACERT đã triển khai thành công rất nhiều chương trình chứng nhận như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP… Bên cạnh đó, QUACERT cũng đi tiên phong trong việc nghiên cứu, xây dựng các chương trình chứng nhận mới đáp ứng đòi hỏi của xã hội như: ISO/IEC 27001 về an toàn thông tin, ISO 50001 trong quản lý năng lượng… Năm 2023, Trung tâm được giao nhiệm vụ nghiên cứu thành lập Trung tâm Chứng nhận Halal quốc gia. Đây là một trọng trách lớn mà Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao. Với sự tham vấn từ nhiều bộ, ngành, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, học hỏi thực tế từ cơ quan quản lý Hồi giáo, cơ quan phát triển Halal, tổ chức tiêu chuẩn hóa, phòng thử nghiệm Halal nước ngoài, Trung tâm Chứng nhận Halal quốc gia được thành lập phù hợp với thực tế của Việt Nam.

Được biết, Trung tâm Chứng nhận Halal quốc gia có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng nhận Halal tại Việt Nam; nghiên cứu các hệ thống tiêu chuẩn Halal phổ biến trên thế giới; chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn Halal. Đồng thời, hoạch định và triển khai các hoạt động thảo luận, hội thảo chuyên đề, đào tạo liên quan đến lĩnh vực Halal; tổ chức đào tạo, tập huấn về các tiêu chuẩn, yêu cầu Halal cho các tổ chức/doanh nghiệp của Việt Nam phù hợp với thị trường xuất khẩu của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; tổ chức triển khai hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực Halal…

Phong Vũ