Huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất cho doanh nghiệp

Huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất cho doanh nghiệp

Mới đây, Trung tâm An toàn hóa chất và Bảo vệ môi trường, Hội đồng trách nhiệm xã hội các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC) thuộc Hội Hóa học Việt Nam phối hợp với Cục Hoá chất (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Bình Dương đã tổ chức khóa huấn luyện kỹ năng kiểm soát an toàn hóa chất và ứng phó sự cố hóa chất. Khóa huấn luyện thu hút 165 học viên đến từ 85 doanh nghiệp gồm các lãnh đạo, cán bộ quản lý an toàn hóa chất và người phụ trách công tác ứng phó sự cố hóa chất tại các doanh nghiệp hóa chất hoặc có sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Nội dung huấn luyện, gồm: Phân loại hóa chất và hỗn hợp chất, phiếu an toàn hóa chất; đánh giá rủi ro hóa chất; quy trình ứng phó sự cố hóa chất; trang thiết bị, phương tiện trong ứng phó sự cố hóa chất; cách thức xây dựng kịch bản ứng phó sự cố, phân cấp tình huống sự cố…

Các học viên cũng đã được nghe giới thiệu về QCVN 05: 2020/BCT quy định các yêu cầu chung về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trong sản xuất công nghiệp.

Khóa huấn luyện đã cung cấp cho các học viên một số kiến thức cơ bản cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm để có thể áp dụng làm việc tại cơ sở hiệu quả hơn. Từ đó, chủ động quản lý an toàn hóa chất; chủ động phòng chống, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có sự cố hóa chất xảy ra, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại đối với môi trường, cộng đồng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương và ngành công nghiệp hóa chất.

All in one