Hợp tác nghiên cứu đào tạo về luật

Theo đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp nhận các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo đề xuất của Trường Đại học Luật để thực hiện hoạt động kiến tập, thực tập theo các chương trình đào tạo của Trường. Cùng nhau xây dựng, phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về các chủ đề, lĩnh vực quan tâm, góp phần hoàn thiện pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và trao đổi học thuật; tạo điều kiện để cán bộ 2 bên tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học, hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học, hướng dẫn thực hiện luận văn, luận án, biên soạn sách chuyên khảo, sách tham khảo, viết tham luận cho các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học và viết bài cho tạp chí khoa học, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Trong khả năng và điều kiện cho phép, hai bên giới thiệu, kết nối hoặc phối hợp để mở các khóa học, triển khai các chương trình đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cán bộ, công chức tòa án và cho giảng viên, nhà nghiên cứu của 2 bên. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ chú trọng đến việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của nhau, thường xuyên trao đổi, tham vấn lẫn nhau về các vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách, pháp luật liên quan đến phạm vi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên…

VH