Hà Nội: Triển khai các nhóm nhiệm vụ phát triển ngành công nghiệp hóa chất

UBND TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ để thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội đã triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ để thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất.

Trong đó, rà soát, đánh giá sơ bộ thực trạng phát triển công nghiệp hóa chất trên địa bàn thành phố theo các phân ngành (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dược, hóa dầu, hóa chất cơ bản bao gồm cả tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp; các sản phẩm cao su, điện hóa, chất tẩy rửa, sơn – mực in, khí công nghiệp); lựa chọn, đề xuất việc khuyến khích phát triển công nghiệp hóa chất theo hướng tập trung, ưu tiên các phân ngành phù hợp với điều kiện tiềm năng, lợi thế của thành phố, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh.

Thành phố cũng tập trung nghiên cứu việc xây dựng khu, cụm công nghiệp, các tổ hợp sản xuất hóa chất, trung tâm logistic về hóa chất theo các phân ngành phù hợp để thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất, hỗ trợ sản xuất trong các lĩnh vực khác, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, môi trường, phát triển bền vững; tạo điều kiện để từng bước di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến công nghiệp hóa chất để bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố theo các phân ngành ưu tiên trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất. Tăng cường hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đầu tư phát triển công nghiệp hóa chất gắn với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn.

UBND thành phố đã giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ban quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá sơ bộ thực trạng phát triển công nghiệp hóa chất theo các phân ngành hóa dầu, hóa chất cơ bản (bao gồm cả tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp), các sản phẩm cao su, điện hóa, chất tẩy rửa, sơn – mực in, khí công nghiệp trên địa bàn thành phố; tổng hợp việc lựa chọn, đề xuất ưu tiên phát triển các phân ngành hóa chất theo hướng tập trung, phù hợp với điều kiện phát triển, tiềm năng, lợi thế của Hà Nội, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; lựa chọn, đề xuất ngành ưu tiên phát triển.

Đồng thời UBND Thành phố cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất; UBND quận, huyện, thị xã rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu phát triển sản xuất hóa dược; đề xuất phát triển công nghiệp hóa dược.

All in one