VÒI RỬA MẮT 2 NHÁNH CÓ THỂ GẬP KHI KHÔNG SỬ DỤNG MODEL EEW-D