SODIUM BICARBONATE – BICAR FOOD – Hàng Ý

  • Tên thường gọi: Natri Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Soda lạnh, Bicar Ý
  • Công thức hóa học: NaHCO3
  • Quy cách: 25kg/bao
  • Xuất xứ: Sovay – Ý