Precipitated Silica – Chất chống vón thực phẩm

  • Tên thương mại: Precipitated Silica
  • Xuất xứ Ấn Độ
  • Bao 15kg