Pipette thẳng thủy tinh 20ml, chia vạch cuối

Thể tích ống: 20ml
Xuất xứ: Iwaki, LMS