Ống hút nhựa pasteur (Transfer tip, 1ml và 3ml, Biologix)