Ống đựng mẫu 300ml bằng thủy tinh Buchi( Hộp 4 cái)