Nhíp kẹp- pence kẹp đầu tù 30cm

Nhíp kẹp- pence kẹp đầu tù 30cm