Màu thực phẩm Tartrazine (Màu Vàng chanh)

Tên hàng hóa : Tartrazine (Màu Vàng)
Phụ gia tạo màu thực phẩm
Xuất xứ : Ấn Độ
Định lượng : 25 kg/thùng