Màu thực phẩm Pea Green (Màu Xanh Lá)

Tên hàng hóa: Pea Green (Màu Xanh Lá)
Phụ gia tạo màu thực phẩm
Xuất xứ: Ấn Độ
Định lượng: 25 kg/thùng