Màng nhựa PE 10cm quấn hàng

Màng nhựa PE để gói hàng