Dầu Hóa Dẻo Di-Octyl Phthalate – DOP

Tên hóa chất: Di-Octyl Phthalate

Tên gọi Khác: Dầu Hóa Dẻo DOP

Quy cách: 200kg/phuy

Xuất xứ: Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia.

Ngoại Quan: Dioctyl phthalate (DOP) là một chất lỏng khan, trong suốt, gần như không màu, có mùi khó nhật biết được. Dioctyl Phthalate (DOP) tan trong các loại dung môi hữu cơ thông thường (hầu như không tan trong nước), có thể trộn lẫn và tương hợp với các chất hóa dẻo đơn phân tử thường được dùng trong PVC.