Cuvettes nhựa 2-4ml 10x10x45 (100 cái/hộp)

Code: 1015
Quy cách: hộp 100 cái
Hãng Aptaca Ý