BỘ TẮM VÀ RỬA MẮT KHẨN CẤP MODEL ESE – R1

 – Chiều cao phần vòi sen: 2040mm