BỘ TẮM VÀ RỬA MẮT KHẨN CẤP MODEL ESE – B

 – Chiều cao phần vòi sen: 2040mm