Chứng nhận về tiêu chuẩn bảo mật cao trên các sản phẩm TV 2024 của Samsung

Chứng nhận CC là một tiêu chuẩn toàn cầu được công nhận bởi 31 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm đánh giá tính bảo mật toàn diện của các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT). Samsung Knox đã đạt được chứng nhận CC trong suốt 10 năm liên tiếp với một giải pháp bảo mật hàng đầu cho các sản phẩm TV của hãng và liên tục cải thiện qua từng năm. Trong năm nay, Samsung Knox tiếp tục chứng minh khả năng bảo mật toàn cầu xuất sắc khi đạt được chứng nhận này trước khi các sản phẩm TV 2024 chính thức ra mắt trên thị trường.

Chứng nhận CC đảm bảo quy trình đánh giá nhất quán và nghiêm ngặt về tính toàn vẹn cho các sản phẩm CNTT, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả của quy trình đánh giá và kiểm chứng. Với quy trình đánh giá đổi mới và các tiêu chuẩn nhất quán, CC hướng đến mục tiêu củng cố niềm tin vào tính bảo mật của các sản phẩm CNTT được chứng nhận. Chứng nhận CC bao gồm Hồ sơ bảo vệ (PP) và Mục tiêu bảo mật (ST). Samsung Knox hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của ST và đạt được các tiêu chuẩn dành cho CC.

Chứng nhận CC nhấn mạnh 3 tính năng bảo mật cốt lõi của Samsung Knox: 1) Giám sát hệ điều hành Tizen: Samsung Knox chủ động phát hiện các mối đe dọa tấn công tiềm ẩn trong thời gian thực, đánh dấu mọi thay đổi trái phép trong các lĩnh vực quan trọng của Tizen OS, hệ điều hành cốt lõi của TV Samsung; 2) Chặn trang web lừa đảo: Samsung Knox xác minh các trang web được người dùng truy cập và ngăn chặn mọi trang web lừa đảo để bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng; 3) Bảo vệ thông tin cá nhân nâng cao: Samsung Knox đảm bảo khả năng bảo vệ liền mạch cho các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người dùng thông qua kết nối an toàn với Samsung Knox Vault, bộ xử lý chuyên dụng dành cho các chức năng bảo mật.