1C: Company Management – Giải pháp quản trị tổng thể thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp

1C: Company Management là giải pháp hệ thống giúp hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp (ERP) dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, lưu trữ cơ sở dữ liệu và các nguồn lực tập trung để tự động hoá, tối ưu các công việc trọng yếu và phát triển cho doanh nghiệp. Giải pháp này giúp doanh nghiệp quản trị bộ máy tinh gọn, hiệu quả và cung cấp đầy đủ chức năng như một hệ thống ERP tiêu chuẩn, linh hoạt đối với đa dạng mô hình kinh doanh và doanh nghiệp với nhiều bộ phận khác nhau.

1C: Company Management có khả năng ứng dụng cao, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, doanh nghiệp đa bộ phận. 1C: Company Management giúp các doanh nghiệp và tổ chức tiết kiệm năng lượng và tài nguyên: điện, thời gian và chi phí; tối ưu hoá quy trình giao hàng và logistic; hoạch định chiến lược một cách linh hoạt, hiệu quả và cài đặt quy trình sản xuất, máy móc hoạt động theo lịch trình có sẵn, hạn chế nguyên liệu thô đầu vào và sản phẩm lỗi…

Đây là giải pháp không chỉ cung cấp giải pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững. Giải pháp 1C:  Company Management (miniERP) dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa này. Hệ thống lưu trữ dữ liệu và quản lý nguồn lực tập trung giúp tự động hóa và tối ưu hóa các hoạt động then chốt, góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Lưu trữ cơ sở dữ liệu và các nguồn lực tập trung để tự động hoá, tối ưu các công việc trọng yếu và phát triển cho doanh nghiệp.

Tiết kiệm chi phí: Giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống.

Tiết kiệm năng lượng, tài nguyên: Góp phần bảo vệ môi trường thông qua tối ưu hóa quy trình sản xuất, logistics, hoạch định chiến lược hiệu quả và giảm thiểu lãng phí.

Chức năng ERP toàn diện: Cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý tài chính, kế toán, sản xuất, bán hàng, nhân sự… đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp.

Linh hoạt, thích ứng cao: Phù hợp với đa dạng mô hình kinh doanh và doanh nghiệp quy mô từ nhỏ đến lớn, nhiều bộ phận.

Giải pháp quản trị tổng thể 1C: Company Management của 1C Việt Nam là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường, giúp tăng hiệu quả, giảm kinh phí, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm và có thể đưa ra mô hình kinh doanh mới.

 PT