Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

Tủ sấy Memmert UN110, 108L