Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Tim đèn cồn (dây bấc đèn cồn)