Hóa Chất Ngành Sơn, Keo Dán, Mực In

Hóa Chất SODIUM HYPOPHOSPHITE – NaH2PO2.H2O