Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Nhíp y tế – pence kẹp 16cm