Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Nhíp kẹp nuôi cấy mô và vi sinh