Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

Máy khuấy từ gia nhiệt 20L