HÓA CHẤT NGÀNH THỰC PHẨM, DƯỢC, MỸ PHẨM

Màu thực phẩm Ponceau 4R (đỏ đậm)

All in one