Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Giấy đo pH 1-14, dạng xấp