Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Đệm TBE 50X ( Sinh Học Phân Tử)