Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Đầu tip xanh 1000uL (Biologix)