Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Đầu tip trắng 10ul (Biologix)