Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Đầu tip có lọc, vô trùng ART™