Hóa Chất Hãng Biobasic Canada

CTAB (C19H42NBr, Biobasic, Cas 57-09-0)