Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Cối sứ mặt nghiền nhám 220ml