Hóa Chất Ngành Giấy, Bao Bì

Hóa Chất Acid Acetic – CH3COOH