HÓA CHẤT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ CHĂN NUÔI

Canxi Oxit, CaO , Vôi Sống