Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Bình tia nhựa 250ml (PE, Kartell)

Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Bình tia nhựa 250ml (PE, Tarson)