Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Bình tia nhựa 100ml (PE, Kartell)