Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Bình Thu Mẫu (Receiving flask) Buchi