Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Bình tam giác 500ml (Bomex)