Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Bình nuôi cấy tế bào 25cm, 70ml