Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

Bình định mức 1000ml (Pyrex)