Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

Bể điều nhiệt WNB14, 14L