Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

Máy cô quay chân không, bể 5L