Dụng Cụ Phòng Thí Nghiệm

5M Potassium acetate, pH 7.5-9.0