Xe Bồn Vận Chuyển Hóa Chất

Himitech có dịch vụ chuyên vận chuyển hóa chất chuyên dụng theo yêu cầu của quý khách trên các tỉnh thành.

Đội ngũ vận chuyển chuyên nghiệp nhanh nhẹn, đảm bảo về kỹ thuật an toàn và sử lý sự cố hóa chất và chữa cháy. Đã được đào tạo ứng phó chuyên nghiệp định kỳ thường niên do cơ quan nhà nước phụ trách huấn luyện.