TỦ CẤY THỔI NGANG KHÔNG CỬA

TỦ CẤY VI SINH DÒNG KHÍ THỔI NGANG KHÔNG CỬA

Sản xuất: GIA TRẦN

Model: GT-HC07

 – Tủ thổi ngang tạo môi trường khí sạch trong phạm vi tủ bảo vệ mẫu vật thí nghiệm.

 – Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi ngang được sử dụng nhiều trong lĩnh vực nuôi cấy mô thực vật, nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm hoặc những công việc cần thao tác trong môi trường sạch khuẩn

Kích thứơc phần tủ:

 – Kích thước ngòai: 700*790*1200mm (W*D*H)

 – Kích thước trong: 650*600*650mm (W*D*H)