TPTZ (China, Cas 3682-35-7)

TPTZ (China, Cas 3682-35-7)
Cas 3682-35-7
MW C18H12N6:312.33
Tên khác: TPTZ (2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine)
Purity ≥98%
MP:247-249℃
Trữ:2~8℃
Hãng Cool Chemical TQ