Thidiazuron >98% (TDZ, TQ, Cas 51707-55-2)

Code: S0201
Cas 51707-55-2
MW C9H8N4OS =220.25
Assay >98%
Bảo quản nhiệt độ phòng
Hãng BOSF TQ