Potassium Bicarbonate (AR, Xilong, cas 298-14-6)

Cas 298-14-6
MW KHCO3= 100.12
Quy cách: 500G
Tên khác: Potassium hydrogen carbonate
Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng
Hãng XIlong TQ